Avrupa entegrasyonundan Ukrayna’nın enerjisine pratik faydalar

Ekonomi

Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri 23 Haziran’da Brüksel’deki zirvede, Ukrayna ve Moldova için AB adayı statüsünün sağlanmasına destek verdiler.

AB üyeliği için aday statüsünü kazanmadan önce Ukrayna, enerji endüstrisini yavaş yavaş AB’nin tek enerji pazarına katılarak Avrupa entegrasyonuna hazırladı.

Gaz alanında, 2020 yılında kurulan Ukrayna Gaz Taşıma sistemi operatörü, Avrupa gaz taşıma sistemleri operatör ağına (ENTSOG) katılmak için başvuruda bulundu ve üye gözlemci statüsünü kazandı.

AB ülkeleri ile tek gaz piyasası birkaç yıldır Ukrayna’da faaliyet gösteriyor. Bugün Ukrayna’nın gaz taşıma sisteminde Norveç, Amerika, Katar gaz alanlarından kaynaklanan gaz bulunmaktadır.

Elektrik sektöründe: 16 Mart’tan bu yana Ukrayna’nın eco’su Avrupa enerji sistemi (ENTSO-E) ile senkronize edildi.

Ukraynalı elektrik şebekesinin ENTSO-E ile senkronize edilmesi, çalışmalarının teknik, ekonomik ve güvenli yönleri üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Ayrıca, avantajlar hem Ukrayna’nın elektrik şebekesi hem de Avrupa elektrik şebekeleri tarafından hissedilecektir.

Teknik yönü: önemli ölçüde acil yardım zamanında alınması olasılığı nedeniyle Ukrayna ECO sisteminin güvenilirliğini artırır. Bu tür yardımlar, üretim birimlerinin acil kesintileri nedeniyle ülkenin elektrik şebekesinde bir dengesizlik olması durumunda gereklidir. Gerekirse, Ukrayna da Avrupa enerji sistemlerine acil yardım sağlayabilir.

Ekonomik yönü: Piyasa katılımcıları, Avrupa ülkelerinin elektrik şebekelerinden / şebekelerinden elektrik enerjisi satın alma / satma ve destek hizmetleri pazarında frekans ve kapasiteyi düzenlemek için rezervleri satın alma / satma fırsatına sahip olurlar.

Ukrayna bugün Avrupa’ya elektrik ihraç ediyor: Polonya’ya 200 mw’dan fazla ve Moldova’ya yaklaşık 150 mw’dan fazla. Yavaş yavaş, Ukrayna AB ülkelerine arz hacmini artıracaktır.

Aynı zamanda Ukrayna’da üretilen elektriğin büyük bir kısmı karbon ayak izi içermiyor, bu da Avrupa iklim gereksinimlerini karşıladığı anlamına geliyor. 2021’de Ukrayna’daki toplam elektrik enerjisi üretiminin% 70’inden fazlası nükleer santrallerin, hidroelektrik santrallerinin, hidroelektrik santrallerinin ve enerji santrallerinin payıydı.

Güvenlik açısından: AB ülkelerinden ithalat yapma fırsatı yaratarak, Ukrayna iç pazardaki kıtlık dönemlerinde kendisini elektrik ile temin edecektir. Buna karşılık, AB’ye elektrik ihraç ederek Ukrayna, Avrupa ülkelerinin Rus gazına bağımlılığını azaltmaya katkıda bulunuyor.

Enerji Bakanlığı, Ukrayna’dan gelen elektriğin AB’ye ihraç edilen Rus gazının yaklaşık% 17’sini değiştirebileceğini tahmin ediyor.

Ayrıca durumu ile aday AB Ukrayna almak mümkün olacak bir mali yardım için AB, özellikle çekecek bir kredi kaynağı sistem geri yükleme, enerji, altyapı, грантовые araçlar için egzersiz faaliyetleri içinde, özellikle enerji tasarrufu; olacak, daha net ve daha çekici yatırımcılar için, çünkü olacak bir zorunluluk tam olarak adapte enerji hukuku avrupa.

Related Posts